Fakturering

Ebit Regnskap AS fakturerer for våre kunder. Vi har effektive rutiner for fakturering, purring og inkasso. Av erfaring har dette ført til at utestående fordringer blir håndtert på en sikker måte, samtidig som at likviditeten til kunden blir bedre. Kunder med et mindre antall faktura vil spare på å la Ebit Regnskap AS håndtere dette da en investering av eget fakturaprogram kan bli kostbart.

Rull til toppen